Anschrift

Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe

Antonyshyn, Iryna

Nöthnitzer Straße 40

01187 Dresden

Germany

Links

Iryna Antonyshyn

Woman silhouette
Antonyshyn, Iryna
Chemische Metallkunde

Telefon: +49 351 4646-4217
Fax: +49 351 4646-4002
Raum: B1.4.17
 
loading content
Zur Redakteursansicht