Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (3)

 1. 1.
  Zeitschriftenartikel
  Zhang, J.; Shan, G.; Zheng, Z.; Shek, C. H.: Structure and magnetic behaviors of Gd6FeBi2 compound. Intermetallics 68, S. 51 - 56 (2016)
 2. 2.
  Zeitschriftenartikel
  Kreiner, G.; Kalache, A.; Hausdorf, S.; Alijani, V.; Qian, J.-F.; Shan, G.; Burkhardt, U.; Ouardi, S.; Felser, C.: New Mn2-based Heusler Compounds. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 640 (5), S. 738 - 752 (2014)
 3. 3.
  Zeitschriftenartikel
  Wu, S.-C.; Shan, G.; Yan, B.: Prediction of Near-Room-Temperature Quantum Anomalous Hall Effect on Honeycomb Materials. Physical Review Letters 113 (25), 256401, S. 1 - 5 (2014)
 
loading content
Zur Redakteursansicht